Tăng cường tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội qua kênh đại lý

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 được Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà khen thưởng. Ảnh: Phương Linh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 được Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà khen thưởng. Ảnh: Phương Linh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 được Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà khen thưởng. Ảnh: Phương Linh
Lên top