Tăng cường tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ

Các đội tuyên truyền phòng chống ma tuý do LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: Trần Nga
Các đội tuyên truyền phòng chống ma tuý do LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: Trần Nga
Các đội tuyên truyền phòng chống ma tuý do LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: Trần Nga
Lên top