Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

CĐ xã Phú Yên (Phú Xuyên - Hà Nội) kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ảnh: CĐHN
CĐ xã Phú Yên (Phú Xuyên - Hà Nội) kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ảnh: CĐHN
CĐ xã Phú Yên (Phú Xuyên - Hà Nội) kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ảnh: CĐHN
Lên top