ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỔNG LĐLĐVN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CUBA :

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác công đoàn trong tình hình mới

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Bùi Văn Cường dẫn đầu hội đàm với ban lãnh đạo Trung tâm Những người lao động Cuba. Ảnh: Đ.N
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Bùi Văn Cường dẫn đầu hội đàm với ban lãnh đạo Trung tâm Những người lao động Cuba. Ảnh: Đ.N
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Bùi Văn Cường dẫn đầu hội đàm với ban lãnh đạo Trung tâm Những người lao động Cuba. Ảnh: Đ.N
Lên top