Tăng cường tập hợp lao động khu vực phi kết cấu vào nghiệp đoàn

LĐLĐ Quận Tân Bình (TPHCM) vừa thành lập Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với 160 đoàn viên. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Bình (TPHCM) vừa thành lập Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với 160 đoàn viên. Ảnh: Đức Long
LĐLĐ Quận Tân Bình (TPHCM) vừa thành lập Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ với 160 đoàn viên. Ảnh: Đức Long
Lên top