Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII):

Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top