Tổng LĐLĐVN và Báo Nhân Dân thống nhất ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền

Tăng cường phản ánh toàn diện phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn

Đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Nguyễn Đình Khang thực hiện ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Nguyễn Đình Khang thực hiện ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Thuận Hữu và đồng chí Nguyễn Đình Khang thực hiện ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top