Tăng cường nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh Hồng Ngọc
Thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh Hồng Ngọc
Thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh Hồng Ngọc
Lên top