Tăng cường hỗ trợ người lao động

Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM. Ảnh: ND
Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM. Ảnh: ND
Lễ kết nạp đoàn viên và ra mắt Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM. Ảnh: ND
Lên top