Tăng cường hỗ trợ công nhân khi đi làm trở lại

Trao “Túi an sinh” đến Đoàn viên công đoàn, CN có hoàn cảnh khó khăn ở Quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Đức Long
Trao “Túi an sinh” đến Đoàn viên công đoàn, CN có hoàn cảnh khó khăn ở Quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Đức Long
Trao “Túi an sinh” đến Đoàn viên công đoàn, CN có hoàn cảnh khó khăn ở Quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Đức Long
Lên top