Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động

Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười lăm (khoá XII) sáng 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười lăm (khoá XII) sáng 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười lăm (khoá XII) sáng 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top