Tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH tại Khánh Hòa

BHXH tỉnh Khánh Hòa đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Ảnh: Thu Cúc
BHXH tỉnh Khánh Hòa đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Ảnh: Thu Cúc
BHXH tỉnh Khánh Hòa đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Ảnh: Thu Cúc
Lên top