Tăng cường giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng

Công đoàn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát việc thực hiện tăng LTTV, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Công đoàn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát việc thực hiện tăng LTTV, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Công đoàn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát việc thực hiện tăng LTTV, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Lên top