Tăng cường công tác truyền thông chính sách bảo hiểm

Nhân viên BHXH tuyên truyền lợi ích của BHXH, BHYT tự nguyện đến người dân. 
Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH tuyên truyền lợi ích của BHXH, BHYT tự nguyện đến người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH tuyên truyền lợi ích của BHXH, BHYT tự nguyện đến người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top