Tăng cường chăm lo cho người lao động qua thỏa ước lao động tập thể

Đại diện LĐLĐ Quận 1 và Ban giám đốc Công ty TNHH Razona Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Nam Dương
Đại diện LĐLĐ Quận 1 và Ban giám đốc Công ty TNHH Razona Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Nam Dương
Đại diện LĐLĐ Quận 1 và Ban giám đốc Công ty TNHH Razona Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Nam Dương
Lên top