Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp

Dùng vách ngăn tại bữa ăn giữa ca công nhân. Ảnh: Minh Châu
Dùng vách ngăn tại bữa ăn giữa ca công nhân. Ảnh: Minh Châu
Dùng vách ngăn tại bữa ăn giữa ca công nhân. Ảnh: Minh Châu
Lên top