Tăng cường các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và khắc phục hậu quả bão lũ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên Lưu Thị Hồng, Chủ tịch CĐCS xã Sơn Lương bị sập nhà. Ảnh: Duy Hiển
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên Lưu Thị Hồng, Chủ tịch CĐCS xã Sơn Lương bị sập nhà. Ảnh: Duy Hiển
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên Lưu Thị Hồng, Chủ tịch CĐCS xã Sơn Lương bị sập nhà. Ảnh: Duy Hiển
Lên top