Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên:

Tăng cường các biện pháp bảo vệ người lao động

Nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên thực hiện tốt việc đeo khẩu trang 
trong giờ làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên thực hiện tốt việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên thực hiện tốt việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Lên top