Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019.
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019.
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019.
Lên top