Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại diễn đàn.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại diễn đàn.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại diễn đàn.
Lên top