Tặng cá biển, rau quả, trái cây cho đoàn viên công đoàn bị cách ly

Tặng cá biển do ngư dân Quảng Bình hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động TPHCM bị cách ly. Ảnh Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM
Tặng cá biển do ngư dân Quảng Bình hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động TPHCM bị cách ly. Ảnh Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM
Tặng cá biển do ngư dân Quảng Bình hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động TPHCM bị cách ly. Ảnh Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM
Lên top