Tặng bảo hiểm tai nạn cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho các đoàn viên Nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho các đoàn viên Nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho các đoàn viên Nghiệp đoàn. Ảnh Đức Long
Lên top