Tặng bằng khen cho các cá nhân ở Quảng Trị có thành tích phòng COVID-19

Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam với cá nhân xuất sắc điển hình trong phòng chống COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam với cá nhân xuất sắc điển hình trong phòng chống COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam với cá nhân xuất sắc điển hình trong phòng chống COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên
Lên top