Tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Những chiếc áo dài chia sẻ tình yêu thương. Ảnh: H.K
Những chiếc áo dài chia sẻ tình yêu thương. Ảnh: H.K
Những chiếc áo dài chia sẻ tình yêu thương. Ảnh: H.K
Lên top