CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THỪA THIÊN HUẾ:

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐ.
Lên top