CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ:

Tặng 6 xe đạp và 2.500 cuốn vở hỗ trợ "Cùng em đến trường"

Tặng vở cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Tặng vở cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Tặng vở cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: PĐ.
Lên top