Tặng 5.000 phần thực phẩm cho công nhân bị cách ly, phong tỏa

Cán bộ Công đoàn TP.HCM đang phân chia các phần thực phẩm để trao tặng các đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động đang ở nơi bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Công đoàn TP.HCM đang phân chia các phần thực phẩm để trao tặng các đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động đang ở nơi bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Công đoàn TP.HCM đang phân chia các phần thực phẩm để trao tặng các đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động đang ở nơi bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Lên top