Tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sông, suối tỉnh Bình Thuận

Tặng cặp phao cứu sinh tại trường tiểu học Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh Hoa Phượng
Tặng cặp phao cứu sinh tại trường tiểu học Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh Hoa Phượng
Tặng cặp phao cứu sinh tại trường tiểu học Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh Hoa Phượng
Lên top