CNVCLĐ Công ty CP Xây dựng Coteccons:

Tặng 2 phòng áp lực âm và 1.000 bộ Kit phòng chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Sĩ Công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Coteccons trao tặng 1 tỉ đồng để Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh mua 1.000 bộ kít xét nghiệm Virus SARS-CoV-2. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Sĩ Công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Coteccons trao tặng 1 tỉ đồng để Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh mua 1.000 bộ kít xét nghiệm Virus SARS-CoV-2. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Sĩ Công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Coteccons trao tặng 1 tỉ đồng để Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh mua 1.000 bộ kít xét nghiệm Virus SARS-CoV-2. Ảnh Nam Dương
Lên top