Tặng 100 túi an sinh cho những gia đình khó khăn

Đại diện trao túi an sinh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện trao túi an sinh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện trao túi an sinh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top