Tặng 100 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sông nước

Trao cặp phao cho học sinh huyện Cai Lậy. Ảnh: Đức Kiên.
Trao cặp phao cho học sinh huyện Cai Lậy. Ảnh: Đức Kiên.
Trao cặp phao cho học sinh huyện Cai Lậy. Ảnh: Đức Kiên.
Lên top