Tận tâm vì việc làm của người lao động

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tặng khăn rằn cho lao động trước giờ lên đường ra nước ngoài làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tặng khăn rằn cho lao động trước giờ lên đường ra nước ngoài làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tặng khăn rằn cho lao động trước giờ lên đường ra nước ngoài làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top