Tận dụng vật tư cũ, đoàn viên làm lợi 200 triệu đồng cho Công ty

Sáng kiến cải tạo máy ép mex Mayer KSS-02-1400 của anh Nguyễn Văn Tuyên (bên phải) và anh Đỗ Tiến Hưng (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19). Ảnh: CĐN
Sáng kiến cải tạo máy ép mex Mayer KSS-02-1400 của anh Nguyễn Văn Tuyên (bên phải) và anh Đỗ Tiến Hưng (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19). Ảnh: CĐN
Sáng kiến cải tạo máy ép mex Mayer KSS-02-1400 của anh Nguyễn Văn Tuyên (bên phải) và anh Đỗ Tiến Hưng (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19). Ảnh: CĐN
Lên top