Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn

Đoàn viên, người lao động luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên, người lao động luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên, người lao động luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Ảnh: Hải Anh
Lên top