“Tấm vé” bước vào thời đại 4.0

Công nhân tham gia tư vấn tuyển sinh vào lớp đại học do tổ chức công đoàn và Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức.
Công nhân tham gia tư vấn tuyển sinh vào lớp đại học do tổ chức công đoàn và Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức.
Công nhân tham gia tư vấn tuyển sinh vào lớp đại học do tổ chức công đoàn và Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức.
Lên top