Tạm ứng 500 triệu đồng thanh toán cho 46 công nhân môi trường bị nợ lương

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh Tùng Giang
Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh Tùng Giang
Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh Tùng Giang
Lên top