Tâm sự của một nữ đoàn viên được nhận hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn

Chị Lê Thị Làn vẫn bồi hồi mỗi lần mở cửa căn nhà được xây dựng từ một phần rất quan trọng của chương trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Chị Lê Thị Làn vẫn bồi hồi mỗi lần mở cửa căn nhà được xây dựng từ một phần rất quan trọng của chương trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Chị Lê Thị Làn vẫn bồi hồi mỗi lần mở cửa căn nhà được xây dựng từ một phần rất quan trọng của chương trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Lên top