Tạm ngừng việc vì bão số 9, người lao động được trả lương như thế nào?

Lên top