Tấm lòng Công đoàn tỉnh Long An đến với Rào Trăng

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An thăm và cứu trợ gia đình công nhân tử nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An thăm và cứu trợ gia đình công nhân tử nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An thăm và cứu trợ gia đình công nhân tử nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: K.Q
Lên top