Tạm dừng hoạt động một xí nghiệp vì phát hiện nhiều ca nghi mắc COVID-19

Ông Đoàn Tấn Bửu phát biểu chỉ đạo tạm dừng hoạt động Xí nghiệp may 6 vì có nhiều ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: N.A
Ông Đoàn Tấn Bửu phát biểu chỉ đạo tạm dừng hoạt động Xí nghiệp may 6 vì có nhiều ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: N.A
Ông Đoàn Tấn Bửu phát biểu chỉ đạo tạm dừng hoạt động Xí nghiệp may 6 vì có nhiều ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: N.A
Lên top