Tạm dừng đóng BHXH gần 60 tỉ đồng

Doanh nghiệp gặp khó khăn được tạm dừng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) không quá 12 tháng. Ảnh Đức Long
Doanh nghiệp gặp khó khăn được tạm dừng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) không quá 12 tháng. Ảnh Đức Long
Doanh nghiệp gặp khó khăn được tạm dừng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) không quá 12 tháng. Ảnh Đức Long
Lên top