Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác than giảm

Ngành than trang bị hệ thống vận chuyển bằng hệ thống goòng điện, qua thang máy lên thẳng mặt đất - ảnh T.N.D
Ngành than trang bị hệ thống vận chuyển bằng hệ thống goòng điện, qua thang máy lên thẳng mặt đất - ảnh T.N.D
Ngành than trang bị hệ thống vận chuyển bằng hệ thống goòng điện, qua thang máy lên thẳng mặt đất - ảnh T.N.D
Lên top