Tai nạn lao động liên tiếp tại công trình xây dựng: Đâu là nguyên nhân?

Công trình xây dựng tại Đà Nẵng có công nhân bị rơi từ tầng 8 xuống tử vong. Ảnh: PV
Công trình xây dựng tại Đà Nẵng có công nhân bị rơi từ tầng 8 xuống tử vong. Ảnh: PV
Công trình xây dựng tại Đà Nẵng có công nhân bị rơi từ tầng 8 xuống tử vong. Ảnh: PV
Lên top