Tai nạn lao động đã giảm

Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức Tổng kết Tháng ATVSLĐ năm 2020. Ảnh: Anh Thư
Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức Tổng kết Tháng ATVSLĐ năm 2020. Ảnh: Anh Thư
Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức Tổng kết Tháng ATVSLĐ năm 2020. Ảnh: Anh Thư
Lên top