Tái khởi động Nhà máy đạm Ninh Bình: Gần 1.000 công nhân phấn khởi trở lại làm việc