Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tái chế dây dẫn và chất lượng điện thu lợi 1,2 tỉ đồng/năm