Tác giả Quang Huy đạt giải nhất cuộc thi "Đi trước mở đường"