Đề xuất giờ làm từ 8h30, nghỉ trưa 1 tiếng:

Tác động thế nào đến sức khỏe người dân?

Nhiều bác sĩ cho rằng, việc dậy muộn có thể đảm bảo việc chuẩn bị bữa sáng - bữa quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ em (ảnh minh họa).
Nhiều bác sĩ cho rằng, việc dậy muộn có thể đảm bảo việc chuẩn bị bữa sáng - bữa quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ em (ảnh minh họa).
Nhiều bác sĩ cho rằng, việc dậy muộn có thể đảm bảo việc chuẩn bị bữa sáng - bữa quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ em (ảnh minh họa).
Lên top