Tác động của COVID-19 đến người lao động và khuyến nghị chính sách

Các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19  đến từ Hải Phòng và cán bộ Công đoàn  tại buổi hội thảo do LIGHT tổ chức.  Ảnh: L.Nguyên
Các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đến từ Hải Phòng và cán bộ Công đoàn tại buổi hội thảo do LIGHT tổ chức. Ảnh: L.Nguyên
Các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đến từ Hải Phòng và cán bộ Công đoàn tại buổi hội thảo do LIGHT tổ chức. Ảnh: L.Nguyên
Lên top