Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Công đoàn Cty cổ phần đường sắt Hà Ninh Trịnh Văn Hoàn:

Sức mạnh “mềm” của công đoàn